Αυτοκόλλητο βινύλιο

Αυτοκόλλητο βινύλιο

--

 

Αυτοκόλλητο Μονομερικό S/Print Easy 100 GP

Aytokol-vinylio-01

Τεχνικές προδιαγραφές : Αυτοκόλλητο, λευκό γυαλιστερο PVC 100 Micrometre.

Εφαρμογές : Επικόλυση σε τζαμαρίες, τοίχους, εσωτερική διακόσμηση, φωτεινές επιγραφές, αυτοκίνητα.

 

Αυτοκόλλητο Μονομερικό S/Print Easy 100 GSP

Aytokol-vinylio-02

Τεχνικές προδιαγραφές : Αυτοκόλλητο, λευκό γυαλιστερο PVC 100 Micrometre. Ημι-μόνιμη κόλλα.

Εφαρμογές : Επικόλυση σε τζαμαρίες, τοίχους, εσωτερική διακόσμηση, φωτεινές επιγραφές, αυτοκίνητα. 'Ευκολης αποθέτησης.

 

Αυτοκόλλητο διάφανο

Aytokol-vinylio-03

 

Τεχνικές προδιαγραφές : - -

Εφαρμογές : - -

 

Αυτοκόλλητο Πολυμερικό Βινύλιο S/PRINT PERFORMANCE CLEAR 80

Aytokol-vinylio-04

Τεχνικές προδιαγραφές : Πολυμερικό PVC λευκό, γυαλιστερό και εξαιρετικά διάφανο.Πολύ απαλό και εύκαμπτο.

Εφαρμογές : Για μακροπρόθεσμες ή σε οχήματα εφαρμογές. Η πλαστικοποίηση του AIRGLIDE 80.(5 χρόνια)

 

 

Αυτοκόλλητο Πολυμερικό Βινύλιο Διάφανο S/PRINT PERF. CLEAR MATT 80

Aytokol-vinylio-06

Τεχνικές προδιαγραφές : Πολυμερικό PVC λευκό, matt και εξαιρετικά διάφανο.Πολύ απαλό και εύκαμπτο.

Εφαρμογές : Για μακροχρόνιες και σε οχήματα εφαρμογές. Η πλαστικοποίηση του AIRGLIDE 80. (5 χρόνια) 80 μm.

 

Avery-1900EA easy apply CAST/GLOSS/GREY BACK + LAM/CAST/GLOSS/

Aytokol-vinylio-07

Τεχνικές προδιαγραφές : Πολυμερικό PVC λευκό, matt και εξαιρετικά διάφανο.Πολύ απαλό και εύκαμπτο.

Εφαρμογές : Για μακροχρόνιες και σε οχήματα εφαρμογές. Η πλαστικοποίηση του AIRGLIDE 80. (5 χρόνια) 80 μm.

 

 

Avery-1900EA easy apply CAST/GLOSS/GREY BACK + LAM/CAST/GLOSS/3D

Aytokol-vinylio-08

Τεχνικές προδιαγραφές : Πολυμερικό PVC λευκό, matt και εξαιρετικά διάφανο.Πολύ απαλό και εύκαμπτο.

Εφαρμογές : Για μακροχρόνιες και σε οχήματα εφαρμογές. Η πλαστικοποίηση του AIRGLIDE 80. (5 χρόνια) 80 μm.

 

Avery-1900EA easy apply CAST/GLOSS/GREY BACK + LAM/MATt/GLOSS/

Aytokol-vinylio-01

Τεχνικές προδιαγραφές : Πολυμερικό PVC λευκό, matt και εξαιρετικά διάφανο.Πολύ απαλό και εύκαμπτο.

Εφαρμογές : Για μακροχρόνιες και σε οχήματα εφαρμογές. Η πλαστικοποίηση του AIRGLIDE 80. (5 χρόνια) 80 μm.