Μεταβλητά Δεδομένα

Υπηρεσία μεταβλητών δεδομένων

Υπηρεσία μεταβλητών δεδομένων

Από τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες στην εκτύπωση είναι να τυπώνουμε μεταβλητά δεδομένα.

Δεδομένα όπως ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, φωτογραφίες, barcode, κωδικοί σε αρχεία word ή excel, τα οποία αριθμούνται από το ένα έως το άπειρο και τυπώνονται με τη σειρά που επιθυμούμε σε ένα αρχείο που του έχουμε προσδιορίσει. Παραδείγματα εφαρμογών είναι οι λογαριασμοί των εταιριών τηλεφώνου και ηλεκτροδότησης, επιστολές και φάκελοι με διαφορετικούς παραλήπτες, κάρτες με διαφορετικά ονόματα, ετικέτες προϊόντων, προϊοντικοί κατάλογοι με διαφορετικούς αντιπροσώπους και πολλά άλλα.

 

Βρείτε με τη σειρά σας κι εσείς τις εφαρμογές αυτές στους πελάτες σας και αναδειχθείτε στον ανταγωνισμό σας ως επαγγελματίες με άπειρες υπηρεσίες.